Γιατί τα ανθρώπινα δικαιώματα γίνονται μπούμεραγκ για τη Δύση

Στις σημερινές συνθήκες της παγκοσμιοποίησης, τα ανθρώπινα δικαιώματα έχουν μετατραπεί σε lingua franca. Αποτελούν το μεγάλο ιδεολογικό κοινό παρονομαστή της. Μάλιστα με το πέρασμα του χρόνου, όλο και περισσότερο βρίσκονται στο στόμα πολιτικών, δημοσιογράφων και διαμορφωτών της διεθνούς κοινής γνώμης. Η επιχειρούμενη ηθική θεμελίωση μιας παγκόσμιας κοινωνίας στον οικουμενισμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων πάσχει, όμως, σε πολλαπλά σημεία.

Από τη στιγμή που αναγορεύεται σε οικουμενική έννοια χρειάζεται να ερμηνευθεί πριν να αρχίσει να εφαρμόζεται, από αυτούς που θα την εφαρμόσουν. Η ερμηνεία δεν μπορεί να γίνει παρά μόνο από τις κυρίαρχες θεσμικές μορφές της σημερινής παγκόσμιας κοινωνίας, δηλαδή από τα υπάρχοντα κυρίαρχα εθνικά κράτη. Κάθε εθνικό κράτος εντός της επικράτειας του και μόνο, μπορεί να παράσχει όλα όσα σήμερα ονομάζονται, χύδην, ανθρώπινα δικαιώματα. Continue reading →