Εκσυγχρονισμός F-16: Μην κάνουμε τα ίδια λάθη!

 

Εκσυγχρονισμός F-16: Πώς θα αποφύγουμε τα λάθη του παρελθόντος εξηγεί Έλληνας πτέραρχος. Κάνει έκκληση σε ΥΕΘΑ και ΓΕΑ να λάβουν μέτρα

Γράφει ο Αντιπτέραρχος ε.α. (ΜΗ) Θεόδωρος Γιαννιτσόπουλος-Επίτιμος Διευθυντής Γ’ Κλάδου του ΓΕΑ

Στην επικείμενο Πρόγραμμα Εκσυγχρονισμού των Αεροσκαφών F – 16, τα θέματα της εξασφάλισης των απαιτήσεων εφοδιασμού και πληροφοριών (security of supply and Information), θα πρέπει να διασφαλισθούν ταυτόχρονα και να συμπεριληφθούν από τώρα στη σύμβαση υλοποίησης του προγράμματος, με εμπλοκή όχι μόνο της ΕΑΒ Α.Ε. αλλά και του συνόλου της ιδιωτικής  Αμυντικής Βιομηχανίας της Χώρας μας.

Για το θέμα έχω τοποθετηθεί κατ’ επανάληψη με σχόλιά μου και με Άρθρα μου στο διαδίκτυο. 

Κακές – μισές επιλογές του παρελθόντος

Είμαι υποχρεωμένος να ανασκαλίσω μνήμες του παρελθόντος με λάθη και παθήματά μας και να επισημάνω υποδομές  και Τεχνογνωσία, που απέκτησε μέσα από προγράμματα ΑΩ η εγχώρια Αμυντική Βιομηχανία, κρατική και ιδιωτική, μεταξύ των οποίων η ΕΑΒ Α.Ε., η Siemens Ελλάς ( Θεσσαλονίκη )  με το εργοστάσιο ΤΗ Μέσων της ΠΑ ( ΕΤΗΜ )   από την εμπλοκή τους σε ανάλογα προγράμματα αναβάθμισης αεροσκαφών και απόκτησης του Πυραυλικού συστήματος PATRIOT,   που παραμένουν αναξιοποίητες οι υποδομές τους στις εγκαταστάσεις τους, χωρίς να συνεισφέρουν ούτε και στην Εν Συνεχεία Υποστήριξη των αεροσκαφών μας και των Πυραυλικών μας συστημάτων PATRIOT. Ενδεικτικά αναφέρομαι στα ακόλουθα :

α.   Πρόγραμμα Αναβάθμισης Αεροσκαφών F – 4 PI 2000

Η σύμβαση υλοποίησης του προγράμματος προέβλεπε την εκπαίδευση σημαντικού αριθμού Μηχανικών και Τεχνικών της ΕΑΒ Α.Ε. στην ανάδοχο εταιρεία, την εμπλοκή του στο πρόγραμμα ανάπτυξης του πρωτοτύπου και την εκπαίδευσή του στο σύστημα Ολοκληρωμένης διασύνδεσης των συστημάτων AVIONICS του αεροσκάφους (SIL Test Bench ), που παραδόθηκε στην ΕΑΒ Α.Ε. ως μέρος προγράμματος Α.Ω.,  με στόχο την απόκτηση Τεχνογνωσίας για την υλοποίηση του προγράμματος, με τροποποίηση όλων των αεροσκαφών στις εγκαταστάσεις της ΕΑΒ Α.Ε., που το έπραξε ομολογουμένως, με πολύ μεγάλη επιτυχία.

Δυστυχώς όμως ΔΕΝ φροντίσαμε να συμπεριλάβουμε στην σύμβαση και την υποχρέωση του αναδόχου τόσο για εμπλοκή της Αμυντικής Βιομηχανίας της χώρας και στην κατασκευή – παραγωγή όλων των συστημάτων ( LRU’s – SRU’s ) AVIONICS, με προτεραιότητα στα πλέον κρίσιμα από αυτά,  που αποτελούσαν το Kit τροποποίησης, όσο και για παροχή όλης την τεχνογνωσίας και των πληροφοριών εργοστασιακού επιπέδου, έτσι ώστε να είχαμε ταυτόχρονα εξασφαλίσει την υποστήριξη των αεροσκαφών μας και την επίτευξη της επιχειρησιακής τους διαθεσιμότητας στα προβλεπόμενα από τα επιχειρησιακά μας σχέδια επίπεδα.

β.  Πρόγραμμα Αναβάθμισης Αεροσκαφών C – 130  

Η σύμβαση υλοποίησης του προγράμματος προέβλεπε την εκπαίδευση αριθμού Μηχανικών και Τεχνικών της ΕΑΒ Α.Ε. στην ανάδοχο εταιρεία, την εμπλοκή του στο πρόγραμμα ανάπτυξης του πρωτοτύπου, με στόχο την απόκτηση Τεχνογνωσίας για την υλοποίηση του προγράμματος με τροποποίηση των αεροσκαφών στις εγκαταστάσεις της ΕΑΒ Α.Ε. .

Δυστυχώς όμως ΔΕΝ φροντίσαμε να συμπεριλάβουμε και στη σύμβαση αυτή την υποχρέωση του αναδόχου τόσο για εμπλοκή της Αμυντικής Βιομηχανίας της χώρας και στην κατασκευή – παραγωγή όλων των συστημάτων ( LRU’s – SRU’s ) AVIONICS, με προτεραιότητα στα πλέον κρίσιμα από αυτά,  που αποτελούσαν το Kit τροποποίησης, όσο και για παροχή όλης την τεχνογνωσίας και των πληροφοριών εργοστασιακού επιπέδου, έτσι ώστε να είχαμε ταυτόχρονα εξασφαλίσει την υποστήριξη των αεροσκαφών μας και την επίτευξη της επιχειρησιακής τους διαθεσιμότητας στα προβλεπόμενα από τα επιχειρησιακά μας σχέδια επίπεδα, από την Αμυντική Βιομηχανία της Χώρας  μας.

γ.  Πρόγραμμα PATRIOT

Η σύμβαση υλοποίησης του προγράμματος προέβλεπε την εκπαίδευση αριθμού Μηχανικών και Τεχνικών της ιδιωτικής εταιρείας Siemens Ελλάς ( Θεσσαλονίκη ) και την παροχή της συσκευής GETS ως ΑΩ στην εταιρεία,  με στόχο την παραγωγή και λειτουργικό έλεγχο συγκεκριμένων Ηλεκτρονικών καρτών των PATRIOT στη Χώρα, που ολοκληρώθηκε με επιτυχία.

Δυστυχώς όμως με το κλείσιμο της εταιρείας Siemens Ελλάς, απωλέσθηκε η όποια Τεχνογνωσία αποκτήθηκε, ενώ η συσκευή GETS μεταφέρθηκε στο Εργοστάσιο ΤΗ Μέσων της ΠΑ, το ΕΤΗΜ, με εντολή της ΓΔΑΕΕ, όπου παραμένει απηρχαιωμένη  και αναξιοποίητη μέχρι σήμερα, χωρίς να έχει ακολουθήσει τις μέχρι σήμερα αναβαθμίσεις του PATRIOT και χωρίς έτσι  να μπορεί προσφέρει το ελάχιστο στην εξασφάλιση της υποστήριξης των συστημάτων PATRIOT της Χώρας μας.

Από τα προαναφερόμενα είναι εμφανές ότι ΔΕΝ μπορούν να αποδοθούν ευθύνες στις εμπλεκόμενες εταιρείες της Αμυντικής Βιομηχανίας για την αδυναμία τους στο να εξασφαλίσουν και την Εν Συνεχεία Υποστήριξη των συστημάτων στη Χώρα, αλλά στις ελλιπείς προβλέψεις των συμβάσεων υλοποίησης των αντίστοιχων προγραμμάτων.

Το τεράστιο λάθος μας

Είναι εμφανές λοιπόν ότι τελικά διαπράξαμε το ΤΕΡΑΣΤΙΟ ΛΑΘΟΣ και στις συμβάσεις υλοποίησης των αντιστοίχων προγραμμάτων αρκεσθήκαμε στο να δεσμεύσουμε τους αναδόχους κατασκευαστές, να υλοποιήσουμε απλά την τροποποίηση των αεροσκαφών στη χώρα ή να συμμετάσχουμε στην παραγωγή κάποιων καρτών των συστημάτων PATRIOT,  χωρίς δυστυχώς  να μεριμνήσουμε να διασφαλίσουμε  μία ολοκληρωμένη και βιώσιμη λύση απ’ αρχής, μέσα από τις συμβάσεις υλοποίησης των προγραμμάτων.

Δυστυχώς ΔΕΝ  εξασφαλίσαμε, υποχρεώνοντας συμβατικά τους αναδόχους – κατασκευαστές, να παρέξουν όλη την τεχνογνωσία και τις πληροφορίες εργοστασιακού επιπέδου, στην Αμυντική Βιομηχανία της Χώρας, εμπλέκοντάς την και στην κατασκευή του συνόλου των επισκευασίμων υλικών ( LRU’s – SRU’s ) του Kit αναβάθμισης και ιδιαίτερα των πλέον κρισίμων από αυτά, τόσο από Τεχνικής όσο και από επιχειρησιακής πλευράς, έτσι ώστε να διασφαλίζαμε απ’ αρχής την Τεχνικο –  εφοδιαστική

Εν Συνεχεία Υποστήριξη των συστημάτων και την επιχειρησιακή τους διαθεσιμότητα, στα προβλεπόμενα από τα επιχειρησιακά μας σχέδια, επίπεδα, για όλο το όριο ζωής τους.

Η πρακτική της Τουρκίας

Σοβαρότατο παράδειγμα επιτυχημένης τακτικής,  αποτελεί δυστυχώς για άλλη μία φορά η Τουρκία, που εντάσσοντας στις συμβάσεις προμήθειας οπλικών συστημάτων υποχρέωσε τους αναδόχους – κατασκευαστές να παρέξουν όλα όσα προανέφερα, κατάφερε από το 1998 μέχρι σήμερα να καλύψει όλα τα F – 16 ( περί τα 315 επισκευάσιμα των F – 16 ( με ανάπτυξη αντίστοιχων Test Program Sets – TPS’s και Interphase Test Adapters – ITA’s )  και όλους τους τύπους κοινών με αυτά συστημάτων άλλων αεροσκαφών.

Πέτυχαν  ανάπτυξη υποδομής για το σύνολο των επισκευασμένων με καθαρά κριτήρια κόστους – αποτελεσματικότητος, με εμπλοκή της εταιρείας τους HAVELSAN και στρατιωτικών τους εργοστασίων ως υβριδικός συνδυασμός , εξασφαλίζοντας όλα τα προαναφερόμενα πλεονεκτήματα.

Η υποδομή αυτή διαφημίζεται από μέρους της ακόμη και σε διεθνή φόρα ( NSPA – NAMSA ), παρουσιάζοντας τον εαυτό της ως τον πλέον αξιόπιστο και πιστοποιημένο εργοστασιακό φορέα των Αεροσκαφών F – 16 της ευρύτερης περιοχής, με καθαρό της στόχο να απορροφήσει φόρτο χρηστών της Ευρώπης και Μέσης Ανατολής.

Στο πλαίσιο αυτό επανειλημμένα πιέζει την NSPA – NAMSA για ίδρυση προγράμματος υποστήριξης F -16, για ευνόητους λόγους μονοπωλιακής υποστήριξης όλων των αεροσκαφών F – 16 των χωρών μελών του ΝΑΤΟ στην Ευρώπη.

Ακολουθώντας με συνέπεια την τακτική αυτή, ακόμη και σήμερα με τη συμμετοχή της στο πρόγραμμα ανάπτυξης και απόκτησης του F -35, πέτυχε να αναπτύξει στην Αμυντική της Βιομηχανία, πολύ μεγάλη υποδομή σχετικά με την πλήρη υποστήριξη – συντήρηση του Α/Κ του F-35, τον Pratt & Whitney F135.

Αντιλαμβάνομαι ότι σας στεναχώρησα και πάλι με αυτά που σας ανέφερα, δυστυχώς όμως ΔΕΜ μπορώ να κωφεύω, προκειμένου να ΜΗ ξεκινήσουμε και πάλι να  επαναλαμβάνουμε τα λάθη του παρελθόντος και με το υπόψη πρόγραμμα.

Είναι καιρός να αξιοποιήσουμε τα παθήματά μας ( Lessons Learned ) και να πράξουμε ότι απαιτείται έγκαιρα, σύμφωνα με συγκεκριμένη στρατηγική και όχι τυχαία και κατά βούληση της εκάστοτε πολιτικής Ηγεσίας, τώρα που έχουνε το πάνω χέρι και έχουμε την δύναμη του αγοραστή στα χέρια μας ( Buying Power ) και επιπλέον έχουμε Εθνική Αμυντική Βιομηχανική Στρατηγική ( ΕΑΒΣ), ως θεσμικό κείμενο, διαθέσιμο επιτέλους στη Χώρα, εγκεκριμένη πρόσφατα από το ΚΥΣΕΑ.

Πρόταση αλλαγής πλεύσης

Μπορούμε να πιέσουμε λοιπόν και να πείσουμε τόσο την Αμερικάνικη Κυβέρνηση όσο και την ανάδοχο εταιρεία,  έτσι ώστε να δεσμευθούν συμβατικά, μέσα από την επερχόμενη συμφωνία και να εμπλέξουν όχι μόνο την ΕΑΒ Α.Ε. αλλά και τις υπόλοιπες Αμυντικές Βιομηχανίες της Χώρας μας, όχι μόνο για την υλοποίηση του προγράμματος αναβάθμισης των αεροσκαφών F 16, αλλά και στην εξασφάλιση όλων των απαιτήσεων Εν Συνεχεία Υποστήριξης ( Follow On Support ), με συμμετοχή τους και στην παραγωγή των συστημάτων, διασφαλίζοντας όλες τις απαιτήσεις εφοδιαστικής υποστήριξης αλλά και της απαιτουμένης Βιβλιογραφίας και πληροφορίες ( security of supply and Information ), για όλα τα κρίσιμα συστήματα του αεροσκάφους, τόσο από λειτουργικής όσο και από επιχειρησιακής σκοπιάς (π.χ. AESA Radar, Mission Computer, Center Pedestal Display, and Navigation and Electronic equipment upgrades, κ.λ.π ),  όπως αυτά πρέπει πρώτα και έγκαιρα να προσδιορισθούν από την Πολεμική Αεροπορία και τη Διοίκηση Αεροπορικής Υποστήριξης – ΔΑΥ , ως καθ’ ύλη αρμόδιος φορέας της ΠΑ.

Για να γίνω ποιο σαφής, θα πρέπει να διασφαλισθούν, απ’ αρχής προ υπογραφής της σύμβασης τροποποίησης με τις Αμερικανικές αρχές και την εταιρεία Lockheed και να συμπεριληφθούν στην σύμβαση ως συμβατικό αντικείμενο, κατ’ ελάχιστο τα ακόλουθα  :

α.  Η πλήρης διαμόρφωση ( Family Tree ) όλων των συστημάτων ( LRU’s – SRU’s ) τροποποίησης μέχρι του χαμηλότερου επισκευασίμου ( Down to the lowest repairable unit ), με όλα τα στοιχεία Reliability, Availability, Maintainability, Testability καθώς και στατιστικών στοιχείων MTBF με το concept υποστήριξής τους,  για το καθένα από αυτά.

β. Εκπόνηση Τεχνικο-οικονομικής μελέτης, συνεκτιμώντας τα ανωτέρω στοιχεία,  σε συνεργασία ΠΑ – ΓΔΑΕΕ – Αμυντική Βιομηχανία της Χώρας, κατασκευάστριας εταιρείας και Αμερικανικών Κυβερνητικών Αρχών, καθορισμού όλων των επισκευασίμων όλων των επιπέδων ( LRU’s – SRU’s ) των συστημάτων αναβάθμισης, για τα οποία θα κριθεί ότι είναι οικονομικά συμφέρουσα και επιχειρησιακά επιβεβλημένη, η απόκτηση – ανάπτυξη επισκευαστικής δυνατότητας στην Χώρα, για υποστήριξη των συστημάτων για όλο το όριο ζωής τους.

γ.  Η απόκτηση του πλήρους σχεδιαστικού-κατασκευαστικού φακέλου, που θα μας δώσει πλήρη δυνατότητα υποστήριξης καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής των συστημάτων αναβάθμισης, για όσα συστήματα κριθεί ότι είναι οικονομικά συμφέρουσα και επιχειρησιακά επιβεβλημένη, η απόκτηση – ανάπτυξη επισκευαστικής δυνατότητας στην Χώρα,  αφού επιτρέπει την κάθε είδους παρέμβαση – τροποποίηση ώστε να αντιμετωπιστούν θέματα obsolescence, επιχειρησιακών βελτιώσεων κλπ., εξασφαλίζοντας ωστόσο την μέγιστη οικονομία & ασφάλεια εν συνεχεία υποστήριξης.

δ.  Η απαιτούμενη Τεχνική Βιβλιογραφία ( Documentation ) και πληροφορίες,  για όσα από τα συστήματα τροποποίησης δεν επιτευχθεί η απόκτηση του κατασκευαστικού φακέλου ως ανωτέρω,  για ανάπτυξη του απαιτουμένου λογισμικού ελέγχου ( TPS’s – ITA’s ) για όσα από τα LRU’s – SRU’s αποφασισθεί η απόκτηση – ανάπτυξη δυνατότητας εργοστασιακού στη Χώρα μέχρις επιπέδου Common Parts ,  που να περιλαμβάνει :

1/ PRIME ITEM DEVELOPING SPECIFICATION (PIDS)

2/ ORIGINAL EQUIPMENT MANUFACTOR (OEM) – Specification Building the LRU – SRU.

3/ INTERFACE CONTROL DOCUMENTATION (ICD) – Defines the Interface (connectors, etc.) to the External World.

4/ TEST REQUIREMENT DOCUMENTATION (TRD) – Test Requirements During Production.

5/ ACCEPTANCE TEST PROCEDURES (ATP) – Procedures for the Acceptance of LRU – SRU.

6/ ELECTRONIC SCHEMATICS OF THE LRU – SRU.

7/ ASSEMBLY DRAWINGS AND MECHANICAL DRAWINGS PART LIST.

8/ COMMANT WORD SET – Communication Commands of the LRU – SRU.

9/ ALL BUSSES DEFINITION – Communication BUS Specification.

10/ OPERATION FLIGHT PROGRAMOF EACH LRU (OFP) AND FIRMWARE

Τονίζεται το επίπεδο του Common Part ώστε να εξαλειφτούν οι περιπτώσεις “black boxes”, οι οποίες οδηγούν σε εξάρτηση από τον ΟΕΜ (sole source), επηρεάζοντας την ασφάλεια εφοδιασμού.

Στην ίδια περίπτωση εμπίπτει και το ενσωματωμένο λογισμικό (firmware). Εφόσον δεν διατίθεται ανοιχτό (source code), θα πρέπει τουλάχιστον να εξασφαλίζεται η δυνατότητα φόρτωσης του κώδικα στο υλισμικό (hardware, συνήθως FPGAs).

Η συγκεκριμένη λύση δεν δίνει πλήρη δυνατότητα τροποποιήσεων, όμως εξασφαλίζει φτηνή υποστήριξη σε βάθος χρόνου και ασφάλεια εφοδιασμού σε ικανοποιητικό βαθμό.

ε. Ο ακριβής καθορισμός των Εταιρειών της Αμυντικής Βιομηχανίας της Χώρας και των συστημάτων που θα ανατεθεί σε κάθε μια από αυτές,  με συμβατική δέσμευση των Αμερικανικών Αρχών και της κατασκευάστριας εταιρείας, που θα εμπλακούν τόσο στην παραγωγή των συστημάτων όσο και στην απόκτηση και ανάπτυξη της υποδομής για την Εν Συνεχεία Υποστήριξή τους στη χώρα για όλο το όριο ζωής τους, σύμφωνα με συγκεκριμένες προβλέψεις της Εθνικής Αμυντικής Βιομηχανικής Στρατηγικής, που θα καθορισθεί σε συνεργασία ( Πολεμικής Αεροπορίας – ΓΔΑΕΕ – Φορέων / Εταιρειών της Αμυντικής Βιομηχανίας της Χώρας ) .

στ. Δέσμευση εκ μέρους της Αμερικάνικης Κυβέρνησης και της κατασκευάστριας εταιρείας των αεροσκαφών F – 16 Lockheed ότι ΔΕΝ θα υπάρξει καμία  δέσμευση από μέρους τους,  όλων των κατασκευαστών ( ΟΕΜ’s ) όλων των συστημάτων της αναβάθμισης, για παροχή οποιασδήποτε σχετικής πληροφορίας και υλικών  (common parts), ιδιαίτερα των κρίσιμων από αυτά,   απαιτηθούν από την ΠΑ – ΓΔΑΕΕ – Αμυντική Βιομηχανία της Χώρας, για την Εν Συνεχεία Υποστήριξη των συστημάτων, για όλο το όριο ζωής τους.

Για να ΜΗ θεωρηθεί ότι για την απόκτηση όλων των ανωτέρω γεννάται κάποιο απαγορευτικό κόστος για τη Χώρα, θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι με βάση της προβλέψεις και τις αρχές λειτουργίας FMS, αν σε κάποιο χρήστη – Χώρα FMS έχει ήδη χορηγηθεί η αντίστοιχη Βιβλιογραφία, τότε οποιοσδήποτε άλλος χρήστης μπορεί να την αποκτήσει, με ΜΟΝΟ ΚΟΣΤΟΣ το κόστος ανατύπωσής τους.

Στην προκειμένη περίπτωση γνωρίζουμε ότι προηγήθηκε τουλάχιστο η Τουρκία σε ανάλογη αναβάθμιση των αεροσκαφών της F – 16, επιπέδου CCIP, ανάλογης με αυτής που εκτιμάται ότι θα προταθούν για αναβάθμιση και τα F – 16 της Πολεμικής μας Αεροπορίας, με επιπλέον σημαντικό σύστημα το RADAR AESA.  Επομένως το κόστος απόκτησης της ως άνω Βιβλιογραφίας εκτιμάται σχετικά μικρό και εναπόκειται μόνο στη βούληση του ΥΠΕΘΑ να την απαιτήσει για να την αποκτήσει.

Έκκληση προς ΥΕΘΑ και Αρχηγό ΓΕΑ

Επιτρέψτε μου κ.κ ΥΕΘΑ – ΑΓΕΑ να απευθύνω σε εσάς προσωπικά ΕΚΚΛΗΣΗ, ως στέλεχος της Πολεμικής Αεροπορίας και ως Έλληνας Πολίτης,  έτσι ώστε :

α. Να λάβετε όλα τα απαραίτητα μέτρα και να διασφαλίσετε συμβατικά στην επικείμενη συμφωνία όλα όσα προανέφερα και να μεγιστοποιήσετε την αξιοποίηση των προβλέψεων σχετικού όρου της LOR, περί   Εγχώριας Βιομηχανικής Συμμετοχής,  που μεταξύ άλλων προβλέπει :

«……In order to maximize the Greek added value to the Program, the Prime Contractor must ensure the utilization of Greek defense industry in both structural life extension and upgrade tasks, for the purposes of establishing capabilities necessary to meet future follow on support requirements and other activities associated with Hellenic Air Force’s upgraded F-16 aircraft fleet sustainment throughout the life-cycle of the system, which are more important for national sovereignty and safeguard the essential security interests………»

Δεν υπάρχει χρόνος διαθέσιμος για καθυστερήσεις, μια και όπως φαίνεται από τα ανωτέρω ,η προαπαιτούμενη εργασία με εμπλοκή πολλών φορέων, είναι μεγάλη και απαιτεί χρόνο και  κατάλληλο ανθρώπινο δυναμικό.

Τα αίτημα της χώρας τρέχει ήδη και εμείς θα πρέπει να είμαστε καθ’ όλα έτοιμοι, με έγκαιρη συμμετοχή του συνόλου της Αμυντικής Βιομηχανίας της Χώρας με μέριμνα της ΓΔΑΕΕ, έτσι ώστε να συμπεριλάβουμε όλα όσο προανέφερα  στην επικείμενη συμφωνία, για να αποφύγουμε έτσι λάθη του παρελθόντος, στο πλαίσιο της ισχύουσας Εθνικής Αμυντικής Βιομηχανικής Στρατηγικής και όχι τυχαία, ενσωματώνοντας τα διδάγματα από αυτά ( Lessons Learned ),  στις τελικές αποφάσεις και συμβάσεις του επικείμενου προγράμματος αναβάθμισης των F 16.

β. Να ζητήστε τη συμβολή και συμμετοχή  και του Εν Αποστρατεία προσωπικού, απευθυνόμενοι στους θεσμικούς φορείς  των Εν Αποστρατεία στελεχών της ΠΑ ( ΕΑΑΑ, Σύνδεσμο Αποφοίτων Σχολής Ικάρων / ΣΑΣΙ, Επιστημονικό Σύλλογο Μηχανικών Αεροπορίας / ΕΣΜΑ, ΣΑΣ, κ.λ.π ) και να είστε βέβαιοι ότι θα πετύχουμε το μέγιστο , όλοι μαζί  τούτη τη φορά, για τη Χώρα μας , την Πολεμική μας Αεροπορία, τον Ελληνικό Λαό, τις Οικογένειές μας, τα παιδιά μας και τα εγγόνια μας.   ΜΗ σκοντάφτετε στα δήθεν Νομικά εμπόδια, που ενδεχομένως κάποιοι Νομικοί σύμβουλοι θα επικαλεσθούν, ως ΜΗ προβλεπόμενη διαδικασία.  Δεν περισσεύει κανείς μας .  Ακόμη και αν πρέπει τυπικά να είστε απόλυτα σύμφωνοι με το ισχύον Νομικό πλαίσιο, τότε θεσπίστε το ΑΜΕΣΑ.

Η Χώρα και η Πολεμική Αεροπορία έχει αξιολογότατο Επιστημονικό και Τεχνικό προσωπικό με Τεχνογνωσία και Εμπειρία κκ ΥΕΘΑ – ΑΓΕΑ, έτοιμο να καταθέσει τις γνώσεις του, εφ’ όσον του ζητηθεί, έτσι ώστε έγκαιρα και με πληρότητα να καλυφθούν όλα τα προαναφερόμενα στην επικείμενη συμφωνία.

Επισημαίνω δε ότι αναφέρομαι όχι μόνο στο Εν Ενεργεία Προσωπικό αλλά και στο Εν Αποστρατεία , που όλοι μαζί με πλήρη ανιδιοτέλεια και πάθος για προσφορά, να είστε βέβαιοι ότι είναι έτοιμο να συνδράμει στο σημαντικό αυτό έργο.

Στο πλαίσιο αυτό θέτω τον εαυτό μου στη διάθεση της Πολεμικής Αεροπορίας και του ΥΠΕΘΑ, μέσα από τον Σύνδεσμο Αποφοίτων της Σχολής Ικάρων ( ΣΑΣΙ ) και του Επιστημονικού Συλλόγου Μηχανικών Αεροπορίας ( ΕΣΜΑ ), που αποτελώ μέλος τους,   για να συμβάλω από την πλευρά μου, με τις γνώσεις και εμπειρίες που απεκόμισα καθ’ όλη την 35 ετή μου υπηρεσία στην Πολεμική Αεροπορία, μαζί με τους υπόλοιπους συναδέλφους μου, που θα θέσουν εαυτούς διαθέσιμους, στη υλοποίηση του σκοπού αυτού.

Επιτρέψτε μας κ. ΥΕΘΑ  να βάλουμε ένα λιθαράκι σε τούτο το έργο, ως έκφραση ευγνωμοσύνης από μέρους μας προς την Πολεμική μας Αεροπορία, στους κόλπους της οποίας γαλουχηθήκαμε ως προσωπικότητες και ως Αξιωματικοί,  πιστοί στον όρκο μας, με αρχές, αξίες και ιδανικά, που από την πρώτη μέρα βήμα βήμα μας διδάξανε οι δάσκαλοί μας στο λίκνο της Πολεμικής μας Αεροπορίας, τη Σχολή Ικάρων.

Μετά τιμής

Αντιπτέραρχος (ΜΗ) ε.α. Θεόδωρος Γιαννιτσόπουλοςπηγη

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.